אחיזות טיפוס

הטיפוס על העץ מזמין חוויה מדהימה של האדם מול הטבע הפראי, החי והמתפתח.

הטיפוס על העץ מפתח בילדים יכולת חשיבה יצירתי להשגת יעדים ומטרות גבוהות.

את אחיזות הטיפוס ניתן למקם במרחקים שונים ולהגדיל את דרגות הקושי בהתאם לדרישה.

בכל זמן הטיפוס המשתתף שעולה לטפס נמצא מאובטח ברתמת טיפוס.