סווינג

נדנדת ענק אתגרית, בעלת כושר נשיאה של משתתף לגובה רב.

הרעיון המרכזי במתקן להעניק למשתתף חוויה מעצימה של התגברות על פחד והעלאת הביטחון העצמי.